Image Scroller NL84t Mortier Orchestrion no. 88

Mortier Orchestrion no. 88

In 2012 voerden wij een volledige restauratie uit van dit 84 toets Mortier Orchestrion. Het draagt serienummer 88 en is daarmee op dit moment het oudst bekende Mortier Orchestrion. Daar komt bij dat het instrument en de unieke facade altijd geheel ongewijzigd zijn gebleven en na een uitvoerige restauratie dus weer in dezelfde staat zijn als waarin het geheel meer dan 100 jaar geleden de fabriek verliet.