Image Scroller NLRestauratie De Grote Blauwe voltooid

Draaiorgel De Grote Blauwe heeft een uitgebreide revisie bij het Nederlands Boekorgel Centrum ondergaan. Na een lange tijd van zwijgen is een grote restauratie ter hand genomen om dit orgel, dat in 1930 in Rotterdam gebouwd werd door J. Minning, weer in topconditie te krijgen. 

Het orgel werd in de eerste helft van de jaren 1970 eigendom van het Haarlems Draaiorgelmuseum. Na vele jaren trouwe dienst daar werd de conditie van het orgel steeds slechter en werd besloten tot een grondige restauratie. Deze werd uitgevoerd door het NBC en bleek omvangrijk, omdat verborgen waterschade van destijds invloed bleek te hebben gehad op enkele belangrijke onderdelen van het orgel. De restauratie was mogelijk dankzij financiele steun van ondermeer het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud.

Hierbij heeft het orgel de bezetting en uitstraling behouden die het had verkregen bij de verbouwing omstreeks 1970 door de firma Perlee. Op zondag 20 november werd het instrument onder grote belangstelling in het Draaiorgelmuseum te Haarlem opnieuw in gebruik genomen.